DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ - DAS

DIRECȚIA DE CULTURĂ

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR - SPCLEP

SPITALUL MUNICIPAL OLTENIȚA

ECOSAL SERVICII OLTENIȚA